Jatkuva ripustin

 • Jatkuva ripustin

  Jatkuva ripustin

  Jousiripustimia ja -tukia on kahta päätyyppiä, säädettävä ripustin ja vakiojousiripustin.Sekä muuttuvaa jousiripustin että vakiojousiripustin ovat laajalti käytössä lämpövoimalaitoksissa, ydinvoimalaitoksissa, petrokemianteollisuudessa ja muissa lämpövoimalaitoksissa.

  Yleensä jousiripustimia käytetään kantamaan kuormitusta ja rajoittamaan putkijärjestelmän siirtymää ja tärinää.Jousiripustimien toiminnan eron perusteella ne erottuvat siirtymärajoitusripustimeksi ja painokuormitusripustimeksi.

  Normaalisti jousiripustin koostuu kolmesta pääosasta, putkiliitososasta, keskiosasta (pääasiassa toiminnallinen osa) ja osasta, joka yhdistettiin laakerirakenteeseen.

  Jousiripustimia ja tarvikkeita on paljon niiden eri toimintojen perusteella, mutta tärkeimmät niistä ovat säädettävä jousiripustin ja vakiojousiripustin.